Egzamin ósmoklasisty

Zbliża się czas, który dla wielu uczniów stanowi istotną próbę ich wiedzy i umiejętności – egzamin ósmoklasisty. To ważny moment w życiu każdego ucznia, który potwierdza zdobytą dotychczas wiedzę i umiejętności oraz stanowi kolejny krok w ich edukacyjnej podróży. Egzamin ósmoklasisty to nie tylko sprawdzian wiedzy, ale także okazja do przeżycia emocji, zdobycia doświadczenia i pokazania swojego potencjału.

Egzamin ósmoklasisty został zaplanowany na następujące dni:

  • 14 maja (wtorek) – test z języka polskiego,
  • 15 maja (środa) – egzamin z matematyki,
  • 16 maja (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytneg

Jak długo trwa egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty, zorganizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE), obejmuje uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i odbywa się przez trzy dni. Każdy dzień jest przeznaczony na inną część egzaminu, a czas trwania poszczególnych testów przedstawia się następująco:

  • Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
  • Egzamin z matematyki trwa 100 minut.
  • Egzamin z języka angielskiego (lub innego języka nowożytnego) trwa 90 minut.

W przypadku jakichkolwiek zmian w harmonogramie, CKE będzie informować o nich w trakcie roku szkolnego